Akiet Software Solutions – voor alles een oplossing

Op maat

Op maat2023-05-04T09:37:52+00:00

Oplossingen op maat

In sommige situaties is het niet verstandig om te kiezen voor standaard software en is het beter om te kiezen voor een oplossing op maat. Mogelijke redenen zijn dat er geen standaardpakketten beschikbaar zijn of dat deze oplossingen te complex zijn of dat ze juist te weinig functionaliteit bieden.

Niet beschikbaar

Er is geen standaardoplossing beschikbaar voor de uit te voeren taak.

Te complex

Het is noodzakelijk om eenvoudige applicatie te hebben waarin de terminologie van de klant wordt gebruikt. Een standaardpakket staat te ver van de organisatie af en zal acceptatie compliceren. Waarbij standaardpakketten vaak uitgebreid en daardoor complexer zijn, staat een oplossing op maat vaak dicht bij het bedrijf. Schermen zijn “self- explaining”, geven zelf uitleg over de werking en maken uitgebreide trainingen overbodig. Waarbij de implementatie van standaardpakketten vaak veel stress bij medewerkers geeft, worden bij een traject op maat de medewerkers “mee op reis” genomen. Software bouwer en medewerkers zijn partners die samen een effectief pakket moeten realiseren.

Eenvoud

Het vraagstuk waar voor een oplossing moet worden gerealiseerd is eenvoudig en beperkt in functionaliteit. Hierdoor is een standaardpakket vaak “over-kill” en kan tegen lagere kosten een maatwerkoplossing worden gerealiseerd.

Groei en flexibiliteit

Door de modulaire opbouw van pakketten kunnen deze later eenvoudig uitgebreid worden. De klant hoeft bij aanvang niet te kiezen voor een compleet systeem maar doet dit stap voor stap. Alle pakketten van Akiet Software Solutions wordt ontwikkeld met scheef oog op de toekomst waarbij we ons realiseren dat we vandaag nog niet kunnen bedenken welke vraagstukken de toekomst brengt.

Werkwijze

Tijdens de ontwikkeling van een oplossing op maat zien we de volgende fases:

Sparren
We vinden het erg leuk om uw vraagstukken met u te bespreken. Tijdens een vrijblijvend gesprek bespreken we de voor- en nadelen van oplossingen op maat. Soms kunnen we een betere oplossingsrichting aandragen.

Vooronderzoek
Tijdens een vooronderzoek wordt bepaald wat de scope van een eventueel opdracht zal zijn. Ook wordt de technische haalbaarheid onderzocht. Het product van het vooronderzoek is meestal een offerte waarin is vastgelegd welke functionaliteit gewenst is en tegen welke kosten deze kan worden gerealiseerd. In sommige gevallen wordt een bijdrage voor het vooronderzoek gevraagd.

Ontwikkel iteraties
De software wordt iteratief ontwikkeld waarbij elke cyclus eindigt met klantcontact. Telkens worden delen van de software in de “steigers” gezet en zo vroeg mogelijk gepresenteerd aan de medewerkers van de klant. In een volgende cyclus worden de opmerkingen van de medewerkers verwerkt en nieuwe delen toegevoegd. Voordeel is dat de klant zo vroeg mogelijk bij kan sturen en verschil van inzicht aan het licht komen.

Test
Productie en nazorg
Het “klaar” zijn van de software is niet anders dan een nieuwe fase. De klant gaat nu werkelijk met de software werken en komt vaak tot nieuwe en betere inzichten. We zijn pas klaar als de software perfect past. In ieder project wordt ruimte gereserveerd voor deze fase.

Support
Nadat de oplossing op maat in gebruik is genomen, wordt er een overeenkomst aangegaan voor support en onderhoud. Hiermee verzekert de klant zich van ondersteuning bij het gebruik van de software. Zeker software die is verbonden met het internet dient regelmatig van bijvoorbeeld beveiligingsupdates te worden voorzien.

We denken graag mee!

We denken graag mee in mogelijke oplossingen voor uw vraagstuk. Dus stuur uw vraag en we zetten de grijze massa aan het werk.